Special Animal Care

 

Onderstaande behandelmethodes kunnen op alle dieren worden toegepast, met uitzondering van sportmassage en de balans-training, deze worden alleen ingezet bij de behandeling van paarden.

 

Acupressuur

Acupressuur kan worden ingezet bij alle gezondheidsproblemen, zoals klachten aan het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het immuunsysteem, bij allergieën en huidproblemen, hormonale problemen enzovoort, maar ook bij emotionele problemen zoals  angst en verdriet.

Bij Acupressuur wordt gebruik gemaakt van de meridianen. Meridianen kun je zien als energiebanen die door het gehele lichaam lopen en die contact maken met de huid, spieren, pezen, zenuwen en organen.

In een lichaam kunnen blokkades ontstaan, het is uit balans. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een “file” van energie, en  aan de andere kant ontstaat juist een “leegte”. Beide kun je voelen met je hand. Normaal gesproken herstelt het lichaam deze scheefgelopen energie-balans zelf, maar als het lichaam tijdelijk zwakker is, dan is het moeilijker om de balans terug te vinden en kan het dier ziek worden.

Op de meridianen liggen acupressuurpunten. Door druk uit te oefenen op deze punten worden blokkades opgeheven en wordt het natuurlijk zelf-herstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd. 

  

Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal Therapie is een prachtige behandeling voor vrijwel elke lichamelijke als emotionele klacht.

Er wordt op subtiele en zachte wijze veel gewerkt aan het hoofd, de wervelkolom en het bekken. Hierdoor verbetert de beweeglijkheid van de weefsels, neemt de vitaliteit toe en wordt het zelf-herstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd dan wel gereactiveerd.

Cranio Sacraal betekent dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Hierbinnen bevindt zich vloeistof, het hersenvocht, dat met het Cranio Sacrale ritme wordt rondgepompt. Ook in de rest van het lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke spier, gewricht, orgaan, zenuw en elk bloedvat is bekleed met bindweefsel dat daarmee een verbindende factor is in elk lichaam.

Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen tijdens alle bewegingen van het lichaam. Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen. 
De oorzaak van een klacht is vaak te vinden in een toegenomen spanning op een of meerdere plaatsen in het lichaam. Door deze spanning kan er een bewegingsprobleem ontstaan van verschillende weefsels in het lichaam. Ten gevolge van de totale verbondenheid middels het bindweefsel-netwerk kunnen stoornissen in de beweeglijkheid overal in het lichaam leiden tot een probleem.

Zo kunnen bewegingsstoornissen ook invloed hebben op belangrijke lichaamsfuncties, zoals darmproblemen, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, problemen met het immuunsysteem, hormonale problemen enzovoort. Een stoornis in de beweeglijkheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een operatie, ontsteking, ongeluk, spier- of peesblessure of een botbreuk. Ook emoties die niet geuit worden, slaat het lichaam op in de weefsels. Dit kan op dat moment, maar ook pas veel later, allerlei lichamelijke klachten veroorzaken.

 

Sportmassage voor paarden

Voor alle spier-gerelateerde problemen! Spierproblemen zijn dikwijls terug te zien in bewegingsproblematiek.
Dit kan zich uiten in een onregelmatige gang, maar ook problemen geven met rijden zoals moeite hebben met:

 • Nageven
 • Verruimen of verzamelen
 • (Aan) galopperen
 • Stelling en buiging
 • Hals strekken en over de rug lopen
 • Het hoofd kantelen
 • Een scheve of “geknepen” staart
 • Stijf lopen
 • Rechts – links ongelijke passen
 • Zijgangen gaan niet vloeiend

Een sportmassage zorgt voor een goede doorbloeding van de spieren, waardoor voedingsstoffen en zuurstof optimaal worden aangevoerd, en afvalstoffen worden afgevoerd.

Een paard bestaat uit zo’n 90 verschillende spieren, die samen ongeveer 60% van zijn lichaamsgewicht vormen. De spieren maken beweging mogelijk en stabiliseren de gewrichten.

Als een spier zijn functie niet goed kan uitvoeren zullen in eerste instantie andere omliggende spieren de betreffende functie ondersteunen dan wel overnemen. Echter wanneer de zwakkere spier niet kan herstellen, zullen ook deze andere spieren overbelast worden. En zo gaat het balletje aan het rollen totdat uiteindelijk de overbelasting zo groot is geworden dat bewegen niet meer vloeiend gaat, of dat links – rechts niet meer gelijkmatig is.

Overbelasting kan ontstaan door de fysieke training van het paard, gekke bokkensprongen in de wei, vastliggen in de stal, een te snelle groeispurt in de jonge jaren, de algemene houding en bouw, aangeboren lichamelijke afwijkingen enzovoort. 

Chakra therapie of healing 

Chakra therapie of healing is een therapie die de harmonie tussen geest, lichaam en levensenergie kan bevorderen.

Het dierenlichaam bestaat niet alleen uit vlees en bloed, maar ook uit energie. Het energieveld dat het fysieke lichaam om- en doordringt is opgebouwd uit verschillende lagen en wordt de aura genoemd. In deze aura zitten vele energiepunten. Dieren hebben 8 grote energiepunten die chakra’s worden genoemd. Elk chakra heeft een sterke concentratie van energie en heeft een specifieke betekenis en werking.

Wanneer alle chakra’s in verbinding staan en in balans zijn met elkaar, dan is het dierenlichaam gezond in lichaam, geest en zijn mentale, energetische en spirituele zijn. Chakra’s nemen energie op en geven energie af via de energiebanen die door het lichaam stromen. Ze zijn dus altijd in beweging en hebben grote invloed op alles het lichaam (organen, weefsels, systemen (ademhaling, bloedsomloop, hormonen), wervelkolom, gewrichten enzovoort) en op je gemoedstoestand. Als ze goed functioneren is het dier in evenwicht.

Maar gebeurtenissen, in welke vorm dan ook, kunnen de chakra’s en dus het energieveld veranderen. Chakra’s kunnen zelfs zodanig veranderen (dicht gaan zitten, blokkeren, overactief worden) dat het tastbaar wordt voor lichaam en geest, waardoor verscheidene soorten lichamelijke en psychische/emotionele klachten kunnen ontstaan. Doordat elk dier uniek is, is ook de energie heel individueel. Elk dier heeft bij de geboorte een helende kracht meegekregen die altijd aanwezig blijft. Bij chakra therapie wordt deze helende kracht aangesproken en uitgenodigd de blokkades op te ruimen om zo lichaam en geest weer in balans te brengen. 

 

Chakra therapie of healing kan ingezet worden bij lichamelijke, mentale, emotionele en gedragsproblemen. Bij deze therapie wordt geen diagnose gesteld en niet alles kan genezen worden. De energie is niet te sturen en gaat daar naartoe waar hij het hardst nodig is.

De therapie kan ook bij het dier aangeboden worden in de laatste fase van zijn of haar leven. Zo kan het de overgang naar de andere zijde gemakkelijker maken en de laatste uren of dagen vrediger laten verlopen. 

  

Balans-training 

Wat is het?
Jij en je paard krijgen een speciaal samengesteld programma om de balans van je paard te verbeteren. Elk paard heeft een van nature scheefheid, de mate van scheefheid verschilt per paard. Als gevolg van deze scheefheid is er altijd 1 achterbeen dat “naast” het lichaam loopt in plaats van er onder. Wanneer je een paard in beweging zet, zal het door zijn natuurlijke scheefheid in meer of mindere mate uit balans raken.
Dit speciale balans-programma bestaat uit 3 balans-sessies met de balans-pads PLUS 1 behandel-sessie (sportmassage, cranio sacraal behandeling) om je paard lichamelijk te ondersteunen en begeleiden bij het vinden van de nieuwe balans. 

Wat zijn balans-pads?
Balans-pads zijn dikke maar zachte kunststof pads met verschillende hardheden. De pads geven je paard de mogelijkheid om zich bewust te worden van zijn eigen houding, balans en beweging.
De pads worden onder de hoef van het paard gelegd, en vanwege de dikte van de pad (het “wiebelt” een beetje) zal het paard naar een nieuw evenwicht moeten zoeken; het paard corrigeert zichzelf om gemakkelijker en moeiteloos te staan en te bewegen. Hierdoor ontstaat bewustwording en is het paard in staat om ingesleten gewoontes in houding en beweging te veranderen.

De pads vragen het paard via sensoren in de hoef om een fysieke en/of mentale reactie die uitnodigt tot het veranderen van de houding. Het paard gaat zelf op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Hierdoor wordt rust en een nieuwe balans gevonden.
Hoef voor hoef ontdekt het paard tijdens een sessie nieuwe en betere bewegingspatronen.
De pads laten paarden zichzelf veranderen in hun eigen houding, balans en beweging. Het staan op de pads geeft een vergroting van de kleine details in hoe de hoef de grond raakt en hoe deze informatie van invloed is op het gehele lichaam van het paard.
Terwijl deze details tijdens het staan op de pads meer zichtbaar worden, zien we het gewoonte-patroon van het paard, die we vaak ook tijdens het trainen ervaren, veranderen.
De balans-pads hebben tevens een kalmerend effect, en de rust die het paard ervaart van de pads, duurt vaak nog lange tijd na de sessie voort. Het staan op de pads “beloont” het paard met rust en balans, waardoor de bereidheid bij het paard om te leren wordt vergroot. Het paard wordt meer gefocust en bewust in zijn aandacht. De aanzet van ontspanning en focus initieert veranderingen in het brein op het gebied van stressvermindering, een verbeterd vermogen om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen, en vergroot het vertrouwen en de balans.

Op het eerste gezicht lijkt het wonderlijk dat een paard zijn lijf en hersenen zelf kan “herprogrammeren”, maar dat is juist precies wat er gebeurt!

De voordelen van de balans-pads zijn het bevorderen van betere fysieke prestaties, het verbeteren van de impact van je training door de pads voor, tijdens en na oefeningen te gebruiken, het bevorderen van herstel na ziekte of blessure, het verlichten van pijn en spanning bij chronische klachten, en het geven van mentale en fysieke ontspanning.

Hoe gaan we te werk?

We beginnen het programma met een uitgebreide intake en analyse:

 • Lichamelijke controle om te bepalen naar welke kant jouw paard van nature gebogen is?
 • Waar loop je tegenaan tijdens je trainingen? Zijn er links-rechts verschillen? Problemen met buiging of nageeflijkheid? Hangt je paard aan 1 teugel en is de andere teugel te los? Hoe is de ontspanning? Hoe gaan de overgangen?
 • Hoe is de bespiering van je paard? Zijn er verschillen tussen links en rechts?
 • Valt je iets op in de omgang met je paard?
 • Vraag je jezelf wel eens af of alles okee is met je paard? Loop je ergens anders tegenaan? Heb je een onderbuikgevoel maar weet je niet precies waar je het moet zoeken?
 • En tevens wordt er gekeken naar eventuele spanning op de wervelkolom.

Na de intake en analyse bekijken we wat de kernpunten zijn die om verbetering vragen. Vervolgens gaan we met het programma aan de slag om de kernpunten te optimaliseren. 
Na elk balans-programma evalueren we de veranderingen van je paard. 

Belangrijk om te weten

Het veranderen van de balans van je paard kost tijd. Het is geen kwestie van 1, 2, 3 en plop daar is de nieuwe balans. Naast het inzetten van dit programma speelt ook  je training een belangrijke rol.
Het is goed om te weten dat je je training gedurende een balans-traject mag aanpassen om het meest positieve effect voor je paard te behalen. Advies voor de training gedurende een balans-traject, waarin je rekening mag houden met meerdere dagen rust en training op basisniveau, is inclusief.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit al dan niet te volgen. De data van een balans-traject worden in overleg afgesproken, waarbij we rekening zullen houden met de wedstrijdkalender indien van toepassing.
Het doel van dit jaarprogramma is het optimaliseren van de balans van je paard. Dit wil niet zeggen dat de balans over een jaar op zijn allerbest is. Hoe groter de disbalans bij aanvang van het programma, des te meer tijd zal het kosten om tot de meest optimale balans van je paard te komen. 

Kosten van de balans-training

Het speciale balans-programma inclusief

 • Intake en analyse,
 • 3 balans-sessies op de balans-pads op jouw locatie 
 • 1 behandel-sessie (sportmassage, cranio sacraal) op jouw locatie 
 • Evaluatie

ter waarde van € 320,00 euro wordt nu ter introductie aangeboden voor € 200,00.

Interesse, vragen of als aanvullende informatie gewenst is

Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beveiligd. Het is niet toegestaan onderdelen te kopieeren.